โรงแรมรอยัล ไดมอน มีห้องประชุมสัมมนา / ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งหมด 3 ห้อง สามารถรองรับจำนวนคนได้ตั้งแต่ 10 – 1,000 ท่าน บริการโสตทัศนูปกรณ์ การจัดประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง ที่ทันสมัยครบครัน

โรงแรม รอยัล ไดมอน : Function & Conference

ห้องประชุม/จัดเลี้ยง พื้นที่
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
ความจุ (จำนวนท่าน)
ชั้นเรียน ตัวยู โรงภาพยนตร์ งานเลี้ยง โต๊ะจีน
นพรัตน์ แกรนด์ บอลรูม 120 ตร.ม.

500

250 1000 500 - 600 70
บุษราคัม 120 ตร.ม. 80 45 120 90-100 10
เพทาย 7 x15 x 3
(105 ตร.ม.)
80 45 120 90-100 10
ไพฑูรย์ 7 x 7 x 3
(49 ตร.ม.)
40 30 60 40-50 6
เขาวัง เทอเรซ   500 250 1000 500-600 70

โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม และจัดเลี้ยง
 • เครื่องเล่นวีดีโอ
 • แอลซีดี โปรเจคเตอร์
 • โอเวอร์เฮด
 • โทรทัศน์
 • จอแบบเคลื่อนย้ายได้
 • สไลด์ โปรเจคเตอร์
 • เครื่องถ่ายวีดีโอ
 • ระบบเสียงพร้อมผู้ดูแล
 • ป้ายโฟม
 • ดอกไม้ต้อนรับ

 •  
 •  
 • เครื่องอัดเทป
 • ไวท์บอร์ด